bg

Informatie over een behandeltraject bij Psycholoog Rotterdam

Hoe ziet een hulpverleningstraject er doorgaans uit?

Een hulptraject bestaat doorgaans uit zes tot tien sessies die worden voorafgegaan door een intake-en kennismakingsgesprek waarin je persoonlijke achtergrond aan de orde komt en we in overleg met elkaar de voorlopige behandeldoelen worden geinventariseerd. Tijdens het begeleidingstraject kunnen de vooraf besproken doelen uiteraard worden bijgesteld, maar het is goed om een richting te hebben om op af te koersen. Naast het stilstaan bij je knelpunten, valkuilen en belemmeringen (of die van het kind in het geval het om hem of haar draait) komen in het intake-gesprek ook de dingen die wel goed gaan aan bod en vraag ik naar je sterke kanten.

Bij de afsluiting van het intake- en kennismakingsgesprek vindt een evaluatie plaats of er een klik is in het wederzijds contact, zodanig dat op een opbouwende manier kan worden samengewerkt aan de oplossing van het probleem. Heel belangrijk is om je op je gemak te voelen en het contact als prettig en opbouwend te ervaren.

Tenslotte maken de behandelaar en de client in overleg met elkaar een inschatting hoeveel sessies nodig zijn om persoonlijke problemen effectief aan te pakken en op te lossen.Voorzover mogelijk en gewenst worden afspraken ingepland in de agenda.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Het antwoord op deze vraag hangt natuurlijk nauw samen met de aard van jouw hulpvraag, maar in de regel bestaat een individueel begeleidingstraject uit 8 tot 12 sessies en een reintegratietraject uit 15 sessies. Uiteraard zit je nergens aan vast en hou je te allen tijde zelf de controle over de voortgang.
Psycholoog Marian Eikelhof in Rotterdam
Marian Eikelhof
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Also: therapy in English

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact