bg

Diagnostiek en Verslaglegging

Het komt voor dat je een psychologische rapportage nodig hebt om bijvoorbeeld te overleggen aan een rechtbank of om in aanmerking te komen voor een behandeling in een ziekenhuis of andere zorginstelling. Het kan ook spelen dat je het beste wilt voor je kind en daarom een diagnose zorgvuldig verwoord wilt zien worden in een verslag dat recht doet aan het karakter en de persoonlijkheid van je zoon of dochter.

De resultaten die volgen op een psychologisch onderzoek en die weergegeven worden in een psychologische rapportage wegen vaak zwaar. Zij kunnen een grote invloed hebben en veel impact uitoefenen op je verdere leven. De uitslag van een rechtszaak kan ingrijpende gevolgen hebben bijvoorbeeld. Een verslag dat informeert over wie je feitelijk bent en hoe je in het leven staat, kan dan een belangrijk hulpmiddel zijn om relevante aspecten van je persoonlijkheid kenbaar te maken voor de rechtbank. Ook het al of niet kunnen volgen van een behandeling of therapie kan goed beargumenteerd worden met de juiste verslaglegging. Als belangrijkste principe geldt dat een betrouwbare en waarheidsgetrouwe indruk wordt gegeven van de manier waarop je naar dingen kijkt en hoe je karakter is opgebouwd, omdat de gevalideerde testresultaten worden verdiept door de visie en onderbouwing van een vakbekwame psychologe.

Met het oog op het belang van een integere rapportage waarin op een objectieve manier persoonlijke eigenschappen worden omschreven, vindt er naast testafname ook een aantal persoonlijke gesprekken plaats. Ik luister, observeer en vraag door om de juiste analyses te maken waarin je jezelf herkent en gerespecteerd voelt. Bovendien weet ik goed de fijne lijn te bewandelen tussen betrokkenheid tonen ten opzichte van de persoon die voor mij zit en tegelijkertijd een professionele afstand te bewaren om tot de juiste, betrouwbare uitspraken te komen in het verslag.

Belangrijk om te weten is dat in het onderzoek de uiterste privacy wordt betracht. Alvorens een rapportage aan een derde partij wordt overhandigd, krijg je uitgebreid de tijd om de opgestelde tekst na te lezen en eventueel met feitelijke correcties en/of aanvullingen te komen. Tevens word je verzocht een accoordverklaring te ondertekenen, zodat met de uiterste zorgvuldigheid wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie.

Psycholoog Marian Eikelhof in Rotterdam
Marian Eikelhof
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Also: therapy in English

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact