bg

De diverse therapievormen uitgelegd

Hieronder bespreek ik kort enkele van de therapievormen die ik dagelijks in mijn praktijk hanteer in de sessies met cliënten, te weten:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die het probleem in stand houden besproken en behandeld. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is effectief bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer.

Bij gedragstherapie breng je met mij eerst het problematische gedrag in beeld en de omstandigheden waarin dit voorkomt. Daarna help ik je om op een andere, betere, manier te reageren op omstandigheden en wordt nieuw gedrag bedacht en geoefend.

Cognitieve therapie gaat over je manier van denken en de emoties die hieruit voortkomen. Wanneer je vaak negatieve gedachten hebt over je leven, heeft dit invloed op je emoties en voel je je regelmatig somber en geirriteerd. Door het uitdagen van deze gedachten wordt gezamenlijk bekeken of ze wel logisch zijn en helemaal kloppen. Tevens ga je op zoek naar een manier van denken die meer opbouwend is en helpt om wat je werkelijk wilt vanuit het diepst van je zijn te realiseren in de materiele werkelijkheid.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een krachtige methode om angst, fobie, trauma, woede en wrok bij chronische pijn te behandelen. Je wordt als het ware een toeschouwer van een onverwerkte gebeurtenis in plaats van er middenin te zitten en je niet los te kunnen maken van de emotionele pijn. Dit geeft een enorm gevoel van opluchting. Je hoeft niet meer te vluchten voor een confrontatie met het verleden en je durft naar je situatie te kijken zonder erdoor te worden opgeslokt of je angstig te voelen. EMDR zorgt ervoor dat je weer energie krijgt en levenslust, omdat je hersenen niet voortdurend bezig moeten zijn met het onderdrukken van verdrietgevoelens en er weer ruimte is om adem te halen en te genieten van het leven. Een goede EMDR behandeling beslaat tussen 8 a 10 wekelijkse sessies, waarin een dagboek wordt bijgehouden van de resultaten.

Oplossingsgericht werken

In deze vorm van therapie wordt uitgegaan van de gewenste situatie en worden mogelijkheden geinventariseerd om doelen te bereiken. Ik ga samen met je op zoek naar wat je goed kan en wat je sterke kanten zijn om je op deze manier te helpen je wensen te realiseren in de dagelijkse praktijk van je leven. Hierbij staat het voorop dat het niet zozeer gaat om standaard oplossingen of om de visie van de therapeut op wat wenselijk is, maar veeleer om het vinden van een strategie van handelen of denkwijze die aansluit bij je individuele stijl. Op die manier wordt voorkomen dat de handvatten die je krijgt aangereikt slechts gedurende een korte periode een positieve verandering tot gevolg hebben. In plaats daarvan wordt op een krachtige, positieve manier verhelderd welke aanpak van je problemen het best aansluit bij wie je bent, hetgeen voor een duurzame verbetering zorgt.

Psychodiagnostiek

Wanneer u zich afvraagt welke behandeling geschikt zou kunnen zijn voor u zelf of voor uw kind, dan kan het raadzaam zijn om in de voorfase van een therapeutisch traject een diagnostisch onderzoek uit te laten voeren. Ook in het geval u twijfels heeft over een bestaande diagnose en graag een second opinion krijgt, is het mogelijk dit onderzoek aan te vragen. Vragen die bijvoorbeeld kunnen spelen zijn;
  • Wat voor een persoonlijkheid heeft iemand. Hoe reageert hij of zij in bepaalde situaties. Wat zijn zijn of haar kwaliteiten en wat zijn zwakke kanten en eventueel valkuilen.
  • Hoe weerbaar is de volwassene of het kind. Is hij of zij in staat tot het verwerven van een stevige positie in sociaal opzicht of is hulp nodig bij het vergroten van zijn of haar zelfvertrouwen en omgangsvaardigheden.
  • Is er sprake van werkgerelateerde stress die met een aantal sessies te verhelpen is of betreft het een burn-out en is een behandeltraject van ca. 15 sessies geindiceerd om met plezier te kunnen reintegreren in de oude functie en/of met behulp van gerichte begeleiding de overstap te maken naar een nieuwe baan.
  • Is er sprake van autisme en zo ja in welke mate heeft de autismespectrumstoornis een weerslag op de invulling van je leven en dat van je kind. Welke vorm van begeleiding is gewenst en hoe frequent.
  • Speelt een obsessieve compulsieve stoornis (dwang), een fobie of een andere angststoornis.
  • Is iemand in een dipje of speelt een depressie, zoals deze wordt omschreven in de DSM V en is ingrijpen in de vorm van het aanbieden van een therapeutisch behandeltraject van belang.

Op basis van het onderzoek, schrijf ik een verslag. De resultaten van dit verslag spreek ik met u door waarbij u ruimte krijgt om op- of aanmerkingen te geven en te reageren. Mocht de rapportage bestemd zijn voor een instantie, dan verstuur ik deze nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Verslaglegging

Mocht u een onafhankelijke rapportage nodighebben om te overhandigen aan de rechtbank of een verslag op basis waarvan u of uw kind in aanmerking komt voor een behandeling, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dan schrijf ik een verslag voor u op basis van de inhoud van een aantal vraaggesprekken en het invullen van vragenlijsten en eventueel een persoonlijkheidsonderzoek.
Psycholoog Marian Eikelhof in Rotterdam
Marian Eikelhof
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Also: therapy in English

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact