bg

Mijn werkwijze en behandelmethode

Intake en kennismaking

Allereerst maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. Het kan zijn dat je alleen komt, maar het kan ook zijn dat je samen met uw partner komt. In het geval van gezinstherapie komen meerdere gezinsleden mee en ook is in een aantal gevallen mogelijk dat een vriend/vriendin of andere betrokkene meekomt, bijvoorbeeld in het geval dit prettiger voelt bij een eerste kennismaking.

Tijdens dit eerste gesprek wordt niet alleen naar jouw hulpvraag en klachten gekeken, maar geef ik je ook mijn visie van de behandelmethode die het beste bij jou aan zal sluiten en in staat stelt structureel uw klachten te overwinnen. Waar de een meer gebaat is bij het samen sparren over een situatie om vastgelopen denkpatronen uit te dagen en ‘buiten de box’ te leren denken om op een andere manier met het probleem om te gaan, heeft een ander meer aan praktisch oefenen met nieuwe vaardigheden en strategieen om met situaties om te gaan en het doen van rollenspellen waarin situaties waar hij of zij tegen aan loopt daadwerkelijk te oefenen.

Afstemmend op jouw karakter en affiniteit, stel ik op basis van het intake- en kennismakingsgepsrek een behandelplan op indien je (eventueel samen met je partner of kind) een particulier traject bij mij gaat volgen. In dit behandelplan staat beschreven uit welke fasen het traject bestaat en welke behandelvormen aan bod komen.

Duidelijk en gestructureerd

Mijn werkwijze is gestructureerd. Ik maak met de cliënt(en) voorafgaand aan het begeleidingstraject afspraken over de behandeldoelen, de ingeschatte duur van het traject, het aantal sessies, de kosten en de wederzijdse verwachtingen. Van essentieel belang voor een goed verloop van het begeleidingstraject vind ik om naast het met elkaar afstemmen over praktische zaken als bovenstaand beschreven, in het begin ook wordt afgecheckt of er sprake is van een klik in het contact. Een veilig en prettig behandelklimaat is een eerste vereiste om met elkaar resultaten te bereiken in de samenwerking. Een behandeltraject bij mij bestaat uit 3 fasen;
 • De oriëntatiefase: 2 tot 4 gesprekken
  In deze fase wordt het probleem onderzocht en stel ik vragen om een goed beeld te krijgen van psychologische knelpunten, klachten en de achtergronden hiervan. Ook wordt geïnventariseerd welke onderwerpen meer aandacht verdienen en waar verandering gewenst is.
 • De actiefase: 3 tot 6 gesprekken
  In deze fase wordt geoefend met het uitdagen van negatieve gedachten, het toelaten van andere, meer rationele gedachten en het experimenteren met nieuw gedrag. Tijdens de sessies vindt een evaluatie plaats van de ondernomen acties en wordt benoemd op welke manier en volgens welke strategie de cliënt(en) vooruitgang heeft/hebben geboekt in zijn/hun handelwijze. Bij een eventuele terugval in oude patronen wordt gezamenlijk gezocht naar de factoren die hiervoor hebben gezorgd.
 • De continuerings- en afrondingsfase (3 tot 5 gesprekken)
  Tijdens de slotfase van het traject is de aandacht erop gericht geleerde vaardigheden vast te houden en duurzaam te implementeren in de dagelijkse praktijk van school, werk, thuissituatie e.d. Samen met de cliënt(en) wordt besproken op welke manier een terugval kan worden voorkomen, waarbij zowel sterke punten aan bod komen als valkuilen en kwetsbaarheden. Op deze manier wordt voorkomen dat de therapie een incidentele verbetering tot gevolg heeft en is het resultaat duurzaam en significant.

Heb je hier nog vragen over of wil je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.
Psycholoog Marian Eikelhof in Rotterdam
Marian Eikelhof
 • Ervaren psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Also: therapy in English

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact